Ondersteuning in bedrijfsvoering management projecten

Lex van Hulten

Interim, advies en projectmanagement in de cultuursector

Missie

De kunst van inspiratie en verbinding.

Met de inhoud voorop de verbinding maken tussen de waarden en intrinsieke motivatie van mensen enerzijds en de waarden van de organisatie anderzijds in het vertrouwen dat de cijfers, systemen en processen ook in goede handen zijn.

Lex van Hulten

Ervaring

Aansturing, leiden en besturen van kleine en grote organisaties, waaronder een kunstencentrum, bibliotheekafdeling, diverse verenigingen en cultuurorganisaties.

Overleg met interne en externe partijen

Ervaring omvat overleg met alle soorten interne en externe partijen waaronder wethouders en ambtenaren, brancheorganisaties, vakbonden, collega-instellingen et cetera.

Opstellen van begrotingen en beleidsvoorstellen

Het opstellen van begrotingen, hulp en advies bij het opstellen van de jaarrekening, opstellen van projectbegrotingen, aanvragen van subsidie. Opstellen van beleidsvoorstellen op zowel inhoudelijk als financieel-economisch en administratief gebied. Advies over subsidiemogelijkheden binnen de bibliotheek- en cultuursector, opstellen van beleidsvoorstellen over hoe deze subsidies bij kunnen dragen aan de inhoud van het kunsteducatie en /of het bibliotheekwerk en aan een gezonde bedrijfsvoering.

AVG Gegevensbescherming

AVG privacy-officer, aanspreekpunt voor de Functionaris gegevensbescherming.

Advisering, coördinatie & klankbord

Advisering m.b.t. tot de aanpak van nieuwbouw en het onderhoud aan gebouwen en gewenste aanpassingen, uitbreidingen en verhuizingen. Coördinatie van huisvestingsprojecten, helpen bij het opstellen van adviezen en afstemming daarvan met opdrachtgevers, collega’s, uitvoerenden en overheden. Klankbord bij dit soort zaken voor overige managers en bestuur.  Bewaking van budgetten en de kwaliteit van de projecten. Namens de organisatie optredend als vertegenwoordiger bij huisvestingzaken: Projectmanagement bij en/of coördinatie van nieuwbouw- en onderhoudsprojecten, afstemming met opdrachtgevers, collega’s, verhuurders, VVE’s, uitvoerenden en (gemeentelijke) overheden. 

En daarnaast ervaring met muziek- en overige audioproducties, podcasts,
allround musicus bekend met en ervaring in diverse genres, samenwerking met diverse grotere en kleine ensembles en orkesten,
CD- en DVD-producties, enzovoorts.

Consultancy omtrent begrotingen beleidsvoorstellen AVG huisvestingsprojecten

Aansturing, leiden en besturen van kleine en grote organisaties in de cultuursector.

Interim consultancy

Lex van Hulten kan voor u ook interim consultancy uitvoeren. U kunt me inschakelen voor langere trajecten maar ook voor korte meedenk- of klankbordsessies waarbij de uitvoering aan een andere partij wordt overgelaten.

Ondersteuning bedrijfsvoering

Tijdelijke managementondersteuning